Överfisket är ett globalt problem

Innan vi diskuterar överfiske så kort om ämnet vilket helt enkelt handlar om att fiska vilda fiska från havet till alltför dyra priser med anledning att fiskade arter ska ersätta sig själva. Den tidigaste överfiskningen inträffade i början av 1800-talet då människor som sökte spjäll för lampolja, förstörde valbeståndet. Vissa fiskar som vi äter, inklusive atlantisk torsk och sill och sardiner, skördades också till nästintill randen av utrotning i mitten av 1900-talet.

När började överfisket?

Marinforskare är dom som vet bäst när utbredd överfiskning började en gång i tiden. I mitten av 1900-talet jobbade internationella myndigheter för att öka tillgängligheten och prisvärdheten av proteinrika livsmedel med syftet att öka fisket. En gynnsam politik, gynnsamma lån och subventioner skapade en snabb ökning av stora industriella fiskeverksamheter, som snabbt ersatt lokala aktörer. Dessa stora, vinstsökande kommersiella flottor var extremt aggressiva, ”rensade” världens hav och utvecklade allt mer sofistikerade metoder och tekniker för att hitta, utvinna och bearbeta sina målfiskearter. Konsumenterna vande sig vid att snart till att ha tillgång till ett brett urval av fiskarter till överkomliga priser.

Men 1989, när cirka 90 miljoner ton (metriska ton) fångst togs från havet, hade industrin nått sin gräns, och avkastningen har sedan dess minskat eller stagnerat. Fiske av de mest eftertraktade arterna, som orange grovfisk och blåfenad tonfisk, kollapsade. 2003 beräknade en vetenskaplig rapport att industriellt fiske hade minskat på antalet stora havsfiskar till bara 10 procent av deras förindustriella befolkning.

När det kommer att sluta

När det kommer att sluta

Inför samarbetet av storfiskpopulationer går kommersiella flottor djupare i havet och far ner i livsmedelskedjan för livskraftiga fångster. Detta utlöser en kedjereaktion som är förstörande för den balansen i havets biologiska system. En studie av fångstdata som publicerades 2006 i tidskriften Science förutspådde en grym framtid och att om fisket skulle fortsätta snabbt, kommer allt världens fiske att ha kollapsat år 2048.

Under de senaste 55 åren, eftersom fisket har återgått till lägre och lägre avkastning, har människor börjat förstå att de hav som vi antog var oändligt stora och rika, är i själva verket mycket sårbara och känsliga. Lägg till överfiske till föroreningar, klimatförändringar, förstörelse av livsmiljöer och försurning, och en bild av ett kris-system dyker upp.

Många forskare säger att de flesta fiskbestånd kan återställas med aggressiv fiskeriförvaltning, bättre tillämpning av lagar om fångster och ökad användning av vattenbruk. Och i många regioner finns det anledning till hopp. Men olagligt fiske och ohållbar skörd plågar fortfarande branschen. Och en allmänhet som är van vid rik fisk och skaldjur och till stor del apatisk över havets svårigheter, komplicerar ansträngningarna för att reparera de skador vi har åsamkat.

Detta var en artikel om fiske och överfiske. Hoppas att den var intressant och att du lärt dig om vad som orsakat överfisket, vad som pågår idag och vad vi behöver göra för att åtgärda detta. Det kommer att skrivas fler artiklar om detta område och framförallt om fiske i kommande artiklar. För sig som inte tagit del av våra andra fiskeartiklar, kika gärna!