Fritidsfiske i Sverige – del 2

Fiske runt en sjö eller i det stora blå är helt underbart oavsett om man väljer att sitta i en båt eller inte, men beroendes på hur och var du vill fiska står du inför olika utmaningar. En del kan vara lugnande, andra äventyrliga och spännande. Oavsett utmaningar kommer olika tekniker beroende på vilken slags fisk man är ute efter och vilket bete som kan ses som mest effektivast.

Gäddan

Gäddan är en av våra största och mest glupska fiskar, den finns över hela Sverige och i alla typer av vatten. Det Svenska officiella rekordet i att fiska på spö är 19,34 kilo, en fisk som fångades i Vättern. Gäddan äter all slags fisk, en är kannibal och äter sina egna barn utan att ens blinka. Men denna fisk kan även fånga ormar, grodor och fågelungar, med andra ord kan ett gäddbete efterlikna många olika saker. En gädda kan sluka ett byte som är halva dess egen storlek tack vare dess vassa, bakåtriktade tänder, som växer ut efterhand som de nöts. När man hanterar gäddor måste man vara försiktig så att man inte skadar sig. Det är inte bara tänderna som är vassa, utan på gälarna sitter något som kallas gälräfständer. En håv, en tång och eventuellt handskar är must haves när man fiskar efter gädda. På grund av gäddans vassa tänder måste man också använda en tafs längst ner på linan, en så kallas ”gäddtafs” som består av en stålvajer eller något annat tåligt material som gäddan inte kan skära av med sina tänder.

Aborren

Abborren är också en av våra vanligaste fiskar och den finns nästan överallt i Sverige; i stora sjöar, i små sjöar, i rinnande vatten och i bräckt vatten. Den gillar högtryck och soliga dagar därför är abborrfiske ofta ett behagligt fiske som man kan göra hela sommaren. Abborrar äter både insekter, maskar och fiskar så precis som gäddan så är även abborren kannibal. Unga abborrar lever i stim så om en abborre jagar ett byte, vill alla abborrar ha samma byte. Detta kan man utnyttja när man fiskar, för om en abborre hugger så vill alla andra ha en bit av kakan. Abborrar gillar att hålla sig runt bryggor och under båtar, där står den i skuggan och lurpassar på sina byten.

Många olika sätt

Man kan fånga abborre på många sätt – du kan pimpla, meta, spinnfiska eller flugfiska.  Ha koll på abborrens vassa taggar på ryggfenan och på gällocken så du inte sticker dig. Spinnare är ett perfekt sommarbete, kasta ut spinnaren och låt den sjunka till botten, veva sedan in utan spinnstopp, men med olika hastighet. 10-20 gram är lagom vikt på spinnaren. Du bör ha en lättare spinnare i grunt vatten och en tyngre spinnare i djupt vatten, och det hemliga vapnet är att sätta en mask på spinnarens krok, så gummijiggar ska du definitivt ha med dig. Ett sista tips för insjöfisket är att ha med dig ett ekolod som visar dig var fisken är, och på vilket djup den ligger på.