Fiskemetoder, garn- eller nätfiske

Garn och nätfiske är en fiskemetod där tanken är att fånga olika former av fisk som man sedan ska kunna äta, det vill säga matfisk. Det är ett något mer miljövänligt sätt att fiska sin fisk på eftersom man kan välja att anpassa storleken på masken. Genom att anpassa storleken så kan man minska uppfiskningen av fiskar som är för små, för unga eller för stora beroende på vad för fisk man vill fiska. Fisken som man vill fånga fastnar sedan i nätet vilket gör det enkelt att få upp fisken när den väl har fastnat i nätet.

Trotts att tanken är att fiska på ett miljövänligare sätt så finns det några risker med att hålla på med garn och nätfiske. En stor nackdel är nämligen att det finns en risk att andra arter (bland annat sälar och sjöfåglar) än vad som är tanken fastnar i nätet eftersom de råkar trassla in sig och det är naturligtvis inte alls bra. För att göra garn och nätfisket ännu mer miljövänligt och minska att andra arter far illa så är det nödvändigt att stärka kraven och bara då kan allt garnfiske bli MSC-certifierade vilket såklart är ett mål att garn och nätfiske ska bli. Detta innebär att utvecklingen kring fiskemetoden måste utvecklas så att man absolut inte fångar in andra arter. Det måste finnas bättre dokumentation och kontroll för att hela fiskemetoden ska kunna bli bättre och faktiskt mer miljövänlig.

Redskap inom garn och nätfiske

Ringnot som ibland också brukar kallas för snörpvad är det vanligaste att använda sig av inom garn och nätfiske. Det är ett stort nät som man lägger kring ett fiskstim och för att sedan få upp fisken så behöver man dra ihop nätets underkant och sedan lyfta upp nätet och all fisk. Det är ett väldigt stort redskap och kan därför fånga mängder med fisk. Redskapet används bland annat för att fiska tonfisk och sill.

Redskap inom garn och nätfiske

Redskap inom garn och nätfiske

Snurrevad är ett redskap som ligger under vattnet men hålls fast med hjälp av båten. För att redskapet ska kunna ligga långt ner i vattnet så behöver man använda sig av riktigt långa rep för att lyckas fånga mycket fisk. Det är en fiskemetod som inte är speciellt vanligt i Sverige men förekommer för de som vill fånga olika former av plattfisk.

Drivgarn är ett nät som ligger ovanpå vattenytan och fångar då den fisken som simmar förbi. Nätet kan vara riktigt stort, ibland upp till flera km och kan därför naturligtvis fånga mycket fisk men det finns även en stor nackdel med Drivgarn. Det är nämligen vanligt att fel arter trasslas in i garnet och det är därför idag förbjudet att använda drivgarn i östersjön. Tanken med drivgarn är att fånga lax, sill och makrill.

Bottengarn som ibland också kallas för sättgarn är ett fast fiskeredskap. Redskapet är ett slags nät som lurar in fisken i en trattformad ingång. Metoden används för att fånga många olika sorters fiskar men bland annat för att fånga torsk, rödspätta och havskatt.