Fiske i Finland del 3

Regnbågsforell

Regnbågsforell, en rödspräcklig bunt av muskler. Storlek mellan ett och två kilo. Största regnbågsforellen som fångats i Finland vägde 9.66 kilo. Regnbågsöringen är den vanligaste viltfisken i många forsar, mindre sjöar och dammar. Arten reproducerar inte naturligt i finska vatten.Regnbågsöring lockas av färgglada flugor, små spinnare och skedar. När vattnet är kallt kan man hitta regnbågsforellen i forsar och nedströms. Runt midsommar kan regnbågsforell också nappa i en mycket stark ström. På vintern används små, balanserade sjunkande drag och skedar för isfiske på specifika regnbågsplatser. Regnbågsforell delar upp fiskarna i två läger. Många anser att fisken är helt onödig medan andra känner att denna rödflankerade packe med muskler är en fascinerande art och ofta också ganska tillförlitlig.

Insjöslax

Typisk storlek mellan två och fem kilo, rekordet i Finland är 12,40 kilo. Den lagstadgade minsta storleken är 60 centimeter.Insjölaxen är skyddad i Vuoksi och Hiitolanjoki vattensystem. Skyddet dock gäller inte fiske efter lax vars fettfena klippts, förutom på området Saimaas vattenanläggning och Pielinen-sjön där den stängda säsongen är från 1 juni till 31 augusti. Det råder en fångstkvot om en lax per fiskare och dag i Vuoksi vattensystem. Insjölaxen är färskvattenformen av lax som återfinns i sjön Saimaa till följd av istiden. Det naturliga beståndet av insjölax förstördes till följd av kraftverksbyggandet och beståndet upprätthålls nu genom återuppbyggnad. Arten fiskas genom trolling på Finlands största sjöar. Förutom sjön Saimaa finns det många kända laxvatten som sjöarna Näsijärvi, Päijänne, Puula, Pielinen och Höytiäinen. I bästa fall kan en odlad insjölax bli över tio kilo. En typisk viltfisk väger mellan två och fem kilo.Fiskesäsongen börjar i maj och sträcker sig fram till juli innan vattnet hunnit bli varmt. Sedan från oktober till december då vattentemperaturen har sjunkit till tio grader och under. Vid den tiden biter lax oftast på ytan eller nära ytan.Under sensommaren och i början av hösten dyker laxarna djupare för att undkomma varmt vatten, då kan man hitta dem på 5 till 20 meters djup. Sen höst är högsäsomg för trollingfiske av insjölax.

Mört

Mört är den största fiskartern i Finlands frodiga vatten, samtidigt som de bildar starka bestånd i robusta sjöar. Fiskare som ger sig iväg på fisketur i norra Lappland och vill använda mört som bete kan dock bli bittert besvikna när de inser att mört inte går att hitta där. Däremot kan de fånga riktiga baddare där.Förutom abborre är mört en av de enklaste arterna att fånga. På sommaren pågår högsäsongen från mitten av juni till slutet av augusti. Lekperioden i maj och juni lovar riktig bra för fiskare på många stränder.Mört fångas enkelt i strandvattnet. Stim av mört är ständigt på farten och kan lokaliseras eftersom de pekar på ytan. Lite fiske ute på bryggan på sommaren är gratis och ett roligt tidsfördriv. Stor mört hittar man längre ner medan de små kan hittas i mitten av djupet. På vintern är det en bra idé att leta efter mört i öppna vattendrag och vid kanterna av banker där vattnet är ett par meter djupt.

Mört